معرفی کتاب Reading
موجود خیالی ومحبوب این سری کتاب ها با خلق داستان های دنباله دار به همراه دوستان وهمشهری هایش ، یادگیرندگان را با مهارت های روخوانی وروان خوانی آشنا می کند.همچنین دانش آموزان در کتاب های کار این مجموعه در معرض فالیت هایی قرار می گیرند که قوه تخیل ،درک مطلب وتفکر انتقادی شان در حیطه گفتاری ونوشتاری را به چالش می کشد.در پایان هر درس با خلاصه سازی داستان ها دانش آموزان با مهارت جمله سازی وداستان نویسی وداستان گویی آشنا می شوند.

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli