معرفی کتاب Grammar Boost
این سری از کتاب ها برای مهارت آموزشی دانش آموزان سطح متوسطه می باشد ودر به ثمر رساندن رویکرد مهارت های تلفیقی در زمینه های مختلف آموزشی بسیار موثر است وهمچنین ازطریق عناوین آموزشی متنوع مطابق با سن کودکان در به وجود آوردن تفکر انتقادی وتکنیک های امتحانی کمک بسیار شایانی را می نماید.سازه های شفاف و روشن، تدریس و یادگیری را آسان ولذت بخش می نماید.

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli