Multimedia
اکنون چند رسانه ای ها از پیشرفته ترین و به روزترین رسانه های آموزشی در جهان می باشد. بکارگیری همزمان تصویر ،صدا،حرکت،گرافیک وانیمیشن از ویژگی های بارز این رسانه آموزشی است. مدرسه زبان امیر با کمک طراحان آموزشی ودر راستای روش آموزشی خود اقدام به تولید تعداد 10 حلقه سی دی چند رسانه ای نموده است. طراحی این سی دی ها به گونه ای است که فراگیر هنگام یادگیری از آن فعال بوده و برنامه با دریافت بازخورد های مناسب از فراگیر ادمه یادگیری را ممکن می سازد.

چند رسانه ای از بخش های زیر تشکیل شده است:
1-پخش فیلم وآهنگ Film & Song
2-الفباAlphabet
3- بازی Games
4-داستان Stories
5- علوم Science

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli